REKLAMA

EDISON S.A.: Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent

2018-06-11 16:38
publikacja
2018-06-11 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
EDISON S.A.
Temat
Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF)” wybrało jako najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent.

W skład Konsorcjum, poza Emitentem, wchodzą Softiq Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (lider konsorcjum), Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie.

Łączna wartość oferty dla całego Konsorcjum wynosi około 7 mln PLN. Szczegółowy podział zadań i przychodów pomiędzy firmami uczestniczącymi w konsorcjum zostanie opublikowany najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.

Przedmiotem oferty jest wykonanie platformy pośredniczącej dla elektronicznego fakturowania w sferze administracji publicznej, a następnie dostarczenie jej funkcjonalności w postaci usługi.

Termin realizacji na wykonanie platformy to 10 miesięcy wraz z 4 letnim okresem na świadczenie usługi.

Platforma PeF służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

Z uwagi na posiadane zasoby – platforma usług elektronicznej wymiany danych (EDI) - Emitent będzie pełnił jedną z kluczowych ról w konsorcjum. Zarząd Emitenta uznał informację za istotną z uwagi na jej znaczenie dla przyszłych wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju Spółki.

Wybór oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent, jako najkorzystniejszej nie jest tożsame z zawarciem umowy. Emitent będzie informował o dalszych działaniach w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki