REKLAMA

ED INVEST S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

2020-12-23 16:44
publikacja
2020-12-23 16:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ED Invest SA („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 grudnia 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Emitenta.
Przegląd opcji strategicznych ma na celu rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności Emitenta, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Emitenta, którym jest rozwój prowadzący do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji Emitenta na rynku oraz maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Emitenta.
Zarząd Emitenta przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, realizację transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej oraz dopuszcza możliwość, że po dokonanym przeglądzie żadna opcja strategiczna nie zostanie wybrana. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki