REKLAMA

DREWEX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drewex S.A. po przerwie, w dniu 18 czerwca 2021 r.

2021-06-18 21:10
publikacja
2021-06-18 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Drewex_S.A._-_NWZ_18.06.2021_-_tresc_uchwal_po_przerwie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drewex S.A. po przerwie, w dniu 18 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Drewex S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad wznowionych po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku.
Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad wznowionych po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku, odstąpiło od:
1. rozpatrywania pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego z uwagi na brak obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego;
2. podjęcia uchwały objętej pkt 7 porządku obrad w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Łaszkiewicza, z uwagi na rezygnację Pana Wojciecha Łaszkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej, dokonanej skutecznie w dniu 17 czerwca 2021 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2021 opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r.
Zarząd Spółki informuje że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowionych po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku akcjonariusz Aquilla Investment S.A. zgłosił sprzeciw do protokołu wobec podjęcia uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Do protokołu podczas obrad nie zgłoszono innych sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
Drewex S.A. - NWZ 18.06.2021 - treść uchwał po przerwie.pdfDrewex S.A. - NWZ 18.06.2021 - treść uchwał po przerwie.pdf Treśc uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki