REKLAMA

DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2021 roku

2021-05-14 21:06
publikacja
2021-05-14 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-05-14_Drewex_S.A._-_Ogloszenie_o_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-14_Drewex_S.A._-_Uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-14_Drewex_S.A._-_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-14_Drewex_S.A._-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-14_Drewex_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2021 roku na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-627) przy ul. Adama Naruszewicza 13A.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z opinią Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki wskazuje, że podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, uzasadnione jest faktem, iż z dokonanych, w związku z przeglądem opcji strategicznych oraz pracami nad planem restrukturyzacji Spółki, analiz wynika, że restrukturyzacja Spółki, jej dofinansowanie i utrzymanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, wymaga urealnienia wartości nominalnej akcji.
Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki, wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.
Załączniki
Plik Opis
2021-05-14 Drewex S.A. - Ogłoszenie o NWZ.pdf2021-05-14 Drewex S.A. - Ogłoszenie o NWZ.pdf ogłoszenie o NWZ
2021-05-14 Drewex S.A. - Uchwały NWZ.pdf2021-05-14 Drewex S.A. - Uchwały NWZ.pdf uchwały NWZ
2021-05-14 Drewex S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf2021-05-14 Drewex S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf Formluarz do głosowania
2021-05-14 Drewex S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf2021-05-14 Drewex S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf wzór pełnomocnictwa
2021-05-14 Drewex S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf2021-05-14 Drewex S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Paweł Paluchowski Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki