REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Nabycie większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie

2021-07-01 13:05
publikacja
2021-07-01 13:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 11/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Zarząd Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje, o zawarciu w dniu 1 lipca 2021 r. umowy sprzedaży z RENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „Sprzedający”), na podstawie której Sprzedający sprzedał Spółce 77% akcji w Sento S.A. z siedzibą w Krakowie („Transakcja”) za cenę 35 379 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
W wyniku Transakcji, Dom Development S.A. uzyskała kontrolę nad Grupą Kapitałową Sento S.A., prowadzącą działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym w Krakowie. Pozostałe 23% akcji Sento S.A. ( dalej „Pozostałe Akcje”) jest kontrolowane przez osoby zarządzające tą spółką. Dom Development S.A. posiada prawo pierwokupu w odniesieniu do Pozostałych Akcji, zaś po upływie 7 lat od dnia Transakcji staną się aktywne opcje put i call (sprzedaży i kupna) Pozostałych Akcji. Cena za Pozostałe Akcje zostanie ustalona w oparciu o przyszłe wyniki Sento S.A. (tzw. klauzula earn-out) uwzględniające wyniki finansowe i bilans Sento S.A. Zakup Pozostałych Akcji może być rozliczony poprzez emisję nowych akcji Spółki, przy czym ich ilość będzie ograniczona do 3% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku Transakcji, Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. rozszerzyła zasięg swojej działalności o Kraków – drugi po Warszawie największy rynek mieszkaniowy w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-07-01 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki