REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

2020-01-07 15:52
publikacja
2020-01-07 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DTR_zal_ESPI_01_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Digitree Group S.A. (dawniej: SARE S.A.) z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07.01.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki. Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz dotychczas posiadanego udziału głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które spowodowało przekroczenie progu 20% akcji Emitenta, nastąpiło w wyniku zbycia przez Akcjonariusza 4 133 akcji Spółki w dniu 07.01.2020 r.
Aktualnie Tomasz Pruszczyński posiada 494 000 akcji Digitree Group S.A., stanowiących 19,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 19,87% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
DTR_zal_ESPI_01_2020.pdfDTR_zal_ESPI_01_2020.pdf zawiadomienie T.Pruszczyński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Dariusz Piekarski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki