REKLAMA

DGA: Aktualizacja informacji na temat sprawy sądowej z firmą SEKA S.A. związanej z projektem „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

2021-12-15 14:21
publikacja
2021-12-15 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-15
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Aktualizacja informacji na temat sprawy sądowej z firmą SEKA S.A. związanej z projektem „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 8 września 2021 r., Zarząd DGA S.A. informuje:

1. W dniu 8 września 2021 r. raportem bieżącym poinformowano o wyroku Sądu Najwyższego zgodnie z którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację pozwanej (powódki wzajemnej) – firmy SEKA S.A. - oraz w części orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

2. W związku z powyższym, w dniu 15 grudnia 2021 r. Zarząd DGA S.A. otrzymał informację, że do pełnomocnika procesowego wpłynął wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zgodnie z którym ww. sprawę Sąd Apelacyjny przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Zarząd DGA S.A. po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd Okręgowy w Poznaniu przekaże informacje co do rozstrzygnięcia sprawy w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-15 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki