REKLAMA

DELKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

2021-05-27 13:52
publikacja
2021-05-27 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZA_DELKO_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZA_Delko_24.06.2021_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_6_ZWZA_DELKO_-_SPRAWOZDANIE_RN_z_dzialalnosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_16_ZWZA_DELKO-_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 _1_ § 1 i 2 oraz art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. _dalej WZA, WZA DELKO S.A._, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godzinie 11.00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA DELKO 24.06.2021.pdfOgłoszenie o ZWZA DELKO 24.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 24.06.2021 roku
Projekty uchwał na ZWZA Delko 24.06.2021 wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał na ZWZA Delko 24.06.2021 wraz z uzasadnieniem.pdf Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 24.06.2021 roku
Załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2020.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN Delko S.A. za 2020 rok
Załącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN Delko S.A. za 2020 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-05-27 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki