REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 01:17
publikacja
2021-04-30 01:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DEKPOL_JSF_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_wybor_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DEKPOL_list_Prezesa_2020_DSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_sprawozdań_Dekpol_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_rzetelnosc_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_BR_z_badania_Dekpol_S.A._2020_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 801 586 823 783 179 157 191 497
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 634 43 654 9 305 10 148
III. Zysk (strata) brutto 28 276 28 649 5 067 5 371
IV. Zysk (strata) netto 22 672 23 105 5 067 5 371
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,74 2,76 0,61 0,64
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 140 93 737 12 995 21 790
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 461 (36 075) 2 562 (8 386)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 226) (32 669) (8 320) (7 594)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 32 375 24 992 7 236 5 810
X. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 792 996 775 316 171 838 182 063
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 535 372 536 745 116 012 126 041
XIII. Zobowiązania długoterminowe 108 691 164 692 23 553 38 674
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 426 681 372 053 92 459 87 367
XV. Kapitał własny 257 624 238 570 55 826 56 022
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 812 1 964
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31 29 7 7
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL_JSF_2020_.pdfDEKPOL_JSF_2020_.pdf DEKPOL_JSF_2020
Informacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdfInformacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdf Informacja Zarządu DEKPOL SA wybór BR
DEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdfDEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdf List Prezesa Zarządu 2020 DEKPOL SA
Oświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdfOświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdf Oświadczenie RN dotyczące KA
Oświadczenie RN - ocena sprawozdań Dekpol 2020 r..pdfOświadczenie RN - ocena sprawozdań Dekpol 2020 r..pdf Oświadczenie RN ocena sprawozdań
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn.pdf Oświadczenie Zarządu DEKPOL SA rzetelność
Sprawozdanie BR z badania Dekpol S.A. 2020 signed.pdfSprawozdanie BR z badania Dekpol S.A. 2020 signed.pdf Sprawozdanie BR z badania DEKPOL SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020r

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2021-04-29 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Anna Miksza Główna Księgowa Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki