REKLAMA

Columbus Elite Global S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku

2021-09-12 21:39
publikacja
2021-09-12 21:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CEG_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CEG_-_Projekty_uchwal_NWZ_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CEG_-_Formularz_glosowania_NWZ_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
Columbus Elite Global S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w związku z wpłynięciem do Spółki żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wprowadzenia spraw do porządku obrad, poprzez dodanie punktów porządku obrad:
1) uchylenie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki,
2) uchylenie Uchwały nr 17/28/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 4936/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego,

w załaczeniu przekazuje zaktualizowane: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzupełniony porządek obrad), Projekty uchwał (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał zgodne z przedstawionym żądaniem Akcjonariusza) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał zgodne z przedstawionym żądaniem Akcjonariusza).

Akcjonariusz żądanie uzasadnił uregulowaniem bieżącej sytuacji w zakresie kwestii korporacyjnych w Spółce.

Pozostałe dokumenty przedstawione w komunikacie w sprawie Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
CEG - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdfCEG - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdf
CEG - Projekty uchwał NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdfCEG - Projekty uchwał NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdf
CEG - Formularz głosowania NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdfCEG - Formularz głosowania NWZ - uzupełnienie porządku obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-12 Andrzej Dulnik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki