REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: Otrzymanie zaproszenia do współpracy w roku 2021 z istotnym kontrahentem spółki i uruchomienie procesu negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki tej współpracy

2020-11-20 16:03
publikacja
2020-11-20 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-20
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Otrzymanie zaproszenia do współpracy w roku 2021 z istotnym kontrahentem spółki i uruchomienie procesu negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki tej współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 19 listopada 2020 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”):
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do treści noty 23 w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Spółki za III kwartał 2020 r. (przekazanym w dniu 5 listopada 2020 r.) oraz raportu bieżącego nr 5/2020, że w dniu 19 listopada 2020 r. Spółka uzyskała od istotnego kontrahenta spółki, o którym jest mowa w powyższych raportach, zaproszenie do współpracy w roku 2021 w zakresie partnerstwa w obszarze pośrednictwa finansowego, w związku z czym uruchomiony został proces negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki tej współpracy.
W przypadku zawarcia umowy z tym kontrahentem, umowa ta będzie umową istotną w świetle przepisów MAR jak również z punktu widzenia przedsiębiorstwa Spółki.
W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzenia wskazanego powyżej, Spółka oceniła, że uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o tym zdarzeniu jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2020-11-20 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki