REKLAMA

COMARCH: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ocena sytuacji Spółki

2022-05-16 12:19
publikacja
2022-05-16 12:19
Zgodnie z zasadą nr 2.11. zawartą w "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, ocenę zasadności wydatków w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.
Załączniki
20220516_121934_0000140511_0000139955.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki