REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

2023-09-07 16:03
publikacja
2023-09-07 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_CFI_Holding_S.A._na_6_10_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_7_09_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_CFI_Holding_SA_06_10_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_CFI_Holding_SA_06_10_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-07
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.), wobec wniosku akcjonariusza tj. Spółki Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożonego na podstawie przepisu art. 400 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CFI Holding S.A. na 6 10 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ CFI Holding S.A. na 6 10 2023.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 roku
Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 7 09 2023.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 7 09 2023.pdf Informacja o ilości akcji i głosów na dzień zwołania NWZ CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r.
Projekty uchwał na NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdfProjekty uchwał na NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdf Projekty uchwał na NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r.
Formularz Pełnomocnictwa NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdfFormularz Pełnomocnictwa NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdf Formularz pełnomocnictwa na NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki