REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Spółkę zależną od Emitenta

2022-06-30 23:07
publikacja
2022-06-30 23:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Solaris House Sp. z o.o. wprowadziła do sprzedaży lokale mieszkalne, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00181376/2.

Spółka Solaris House Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2022 roku, zawarła pierwszą umowę deweloperską, której przedmiotem jest zobowiązanie do wybudowania oraz przeniesienia na rzecz nabywcy - prawa własności do lokalu mieszkalnego na wskazanej nieruchomości.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez spółkę zależną od Emitenta tj. Solaris House Sp. z o.o. (dalej: Inwestor), w ramach której Emitent realizuje działania deweloperskie i w związku z tym, wniósł do spółki zależnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa opisaną w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakłada wybudowanie oraz sprzedaż w ramach inwestycji realizowanej na w/w nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, 457 lokali mieszkalnych oraz 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 28.215,6 PUM oraz powierzchni użytkowej usług 2.942,3 PUU. W opisanej powyżej inwestycji dodatkowo planowana jest budowa 504 miejsc parkingowych.

Zamierzona inwestycja charakteryzuje się wysokim poziomem rentowności, który pozwoli Inwestorowi osiągnąć większy zysk ze sprzedaży mieszkań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Initiation to sale of residential premises carried out as part of a
development project carried out by a subsidiary of the Issuer


The Management Board of CFI Holding S.A. (hereinafter: the "Issuer",
"Company") with its registered office in Wrocław, announces to the
public that on June 30, 2022, a subsidiary of the Issuer, ie Solaris
House Sp. z o.o. launched for sale residential premises as part of a
development project carried out on the property at ul. Wydawnicza 6 in
Łódź, covered by the land and mortgage register with the number LD1M /
00181376/2.The company Solaris House Sp. z o.o. on June 30, 2022,
concluded the first development contract, the subject of which is the
obligation to build and transfer to the buyer - the ownership right to a
dwelling on the indicated real estate. A development project carried out
by a subsidiary of the Issuer, ie Solaris House Sp. z o.o. (hereinafter:
Investor), under which the Issuer carries out development activities
and, therefore, brought to the subsidiary an organized part of the
enterprise described in the current report no. / in the property at ul.
Wydawnicza 6 in Łódź, 457 apartments and 11 commercial premises with a
total usable floor space of 28,215.6 sq m and usable floor space for
services of 2,942.3 sq m. Additionally, the construction of 504 parking
spaces is planned in the above-mentioned investment. The planned
investment is characterized by a high level of profitability, which will
allow the Investor to achieve greater profit on the sale of apartments.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki