REKLAMA
PIT 2023

CD PROJEKT SA: Informacja o zamiarze przyszłego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki i przyszłej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z decyzją w sprawie zmian ról pełnionych przez Członków Zarządu

2023-10-05 16:32
publikacja
2023-10-05 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Pana_Adama_Kicinskiego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Letter_from_Mr._Adam_Kicinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o zamiarze przyszłego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki i przyszłej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z decyzją w sprawie zmian ról pełnionych przez Członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2023 roku Pan Adam Kiciński powiadomił Spółkę o zamiarze przyszłego kandydowania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od roku 2025, a co za tym idzie - zamiarze przyszłej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu na koniec roku 2024. Pełna treść listu Pana Adama Kicińskiego do Spółki dołączona jest jako załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, w związku z ww. decyzją Zarząd Spółki zdecydował, iż od dnia 1 stycznia 2024 roku dojdzie do zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, a co się z tym wiąże - do następujących zmian w zakresie ról i określeń funkcyjnych Członków Zarządu:

(i) Pan Adam Kiciński pełnić będzie rolę Chief Strategy Officer (CSO);

(ii) rolę Chief Executive Officer (CEO) pełnić będą łącznie: Pan Adam Badowski, pełniący aktualnie rolę Chief Creative Officer, od 20 lat związany ze Spółką oraz Pan Michał Nowakowski, pełniący aktualnie rolę Chief Commercial Officer, związany ze Spółką od 18 lat; Pan Adam Badowski i Pan Michał Nowakowski posługiwać się będą tym samym określeniami Joint Chief Executive Officer (Joint CEO).

O przyjęciu dodatkowych określeń funkcyjnych Spółka informowała szerzej w raporcie bieżącym nr 37/2023.
Załączniki
Plik Opis
List Pana Adama Kicińskiego.pdfList Pana Adama Kicińskiego.pdf Treść listu Pana Adama Kicińskiego
Letter from Mr. Adam Kiciński.pdfLetter from Mr. Adam Kiciński.pdf Tłumaczenie treści listu Pana Adama Kicińskiego na język angielski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 39/2023


Subject: Information regarding the intention of the future standing as a
candidate for the position in the Supervisory Board of the Company and
future resignation from the position of the Board Member together with
the decision on the changes concerning roles performed by the Members of
the Management Board


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered seat in Warsaw
(“the Company'') informs that on 5 October 2023 Mr. Adam Kiciński has
notified the Company of his intention of the future standing as a
candidate for the position of the Member of the Supervisory Board of the
Company starting from 2025, and, as a consequence - of the intention of
the future resignation from the position of the Member of the Management
Board as of the end of 2024. The full text of the letter from Mr. Adam
Kiciński to the Company has been attached to this report.


Additionally, in connection with the decision mentioned above, the
Management Board has decided that effective as of 1 January 2024 the
internal division of responsibilities related to specific areas of the
Company’s business activities among the Members of the Management Board
will be updated, and, as a consequence - the roles and function names of
the Members of the Management Board will be changed as follows:


(i) Mr. Adam Kiciński will perform the role of Chief Strategy Officer
(CSO);


(ii) the role of the Chief Executive Officer (CEO) will be performed
jointly by: Mr. Adam Badowski, currently in the role of Chief Creative
Officer, affiliated with the Company for 20 years and Mr. Michał
Nowakowski, currently in the role of Chief Commercial Officer,
affiliated with the Company for 18 years; Mr. Adam Badowski and Mr.
Michał Nowakowski will be therefore using the function names - Joint
Chief Executive Officer (Joint CEO).


The Company informed on the adoption of additional function names in
detail in the current report no. 37/2023.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-05 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki