REKLAMA

CASPAR ASSET MANAGEMENT: Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta

2022-01-14 15:12
publikacja
2022-01-14 15:12
Zarząd Spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Emitent powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki, w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220114_151248_0000138330_0000136947.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki