REKLAMA

CASH FLOW S.A.: Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy

2016-07-12 18:40
publikacja
2016-07-12 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-12
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 11 lipca 2016 roku otrzymał pisemną informację sporządzoną datowaną na dzień 11 lipca 2016 roku, od Tradefina SA, dotyczącą zmiany ilości głosów oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia:

"
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa”) informujemy, że na skutek zbycia akcji spółki serii E w dniu 5 lipca 2016 roku, zmianie uległa ilość głosów posiadanych przez nas oraz udział w kapitale zakładowym. Zbycie nastąpiło w drodze 7 (siedmiu) umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży akcji serii E na okaziciela.

Przed dokonaniem zbycia akcji posiadaliśmy łącznie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji, co stanowiło 64,75 % (słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 64,75 % (słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100) głosów na tym zgromadzeniu. Wszystkie posiadane akcje stanowiły akcje serii E na okaziciela.

Po dokonaniu zbycia akcji posiadamy łącznie 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset) sztuk akcji, co stanowi 32,38 % (słownie: trzydzieści dwa i 38/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,38 % (słownie: trzydzieści dwa i 38/100) głosów na tym zgromadzeniu. Wszystkie posiadane akcje stanowią akcje serii E na okaziciela.

W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy nie zamierzamy nabywać akcji spółki ale zamierzamy zbywać akcje spółki.
"

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-12 Grzegorz Gniady Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~brew
Gniady może byś poinformował obligatariuszy kiedy im oddasz zrabowane pieniądze?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki