REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CAPITEA S.A.: Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko spółkom Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Deloitte Audyt Spółka sp. z o.o.

2021-10-05 19:01
publikacja
2021-10-05 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CAPITEA S.A.
Temat
Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko spółkom Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Deloitte Audyt Spółka sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 6 sierpnia 2021 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozwu o zapłatę solidarnie kwoty 293.068.380 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przeciwko spółkom z grupy Deloitte tj. (i) Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Audytor) oraz (ii) Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Pozwem Emitent dochodzi naprawienia szkody wyrządzonej mu przez Audytora w wyniku nienależytego wykonania przez Audytora obowiązków związanych z przeprowadzeniem badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Getback S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., badania ustawowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getback za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., przeglądu skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Getback za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getback za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie, z chwilą złożenia pozwu do Sądu Okręgowego, Zarząd Capitea podjął decyzję o opóźnieniu przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym (tj. 5 października 2021 r.) Capitea weszła w posiadanie informacji, z Sądu Okręgowego w Warszawie, o zarządzeniu (z dnia 2 października 2021 r., sygn. akt. XXGC 1050/21) doręczenia pozwanym odpisów pozwu oraz wyznaczenia terminu odpowiedzi na pozew, co uzasadnia przekazanie powyżej informacji do publicznej wiadomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu
2021-10-05 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki