REKLAMA

Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

2021-04-21 10:08
publikacja
2021-04-21 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku netto Spółki w kwocie 14.693.449,10 PLN za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z podjętą uchwałą rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,12 PLN na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały 2.064.226,44 PLN oraz przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. kwoty 12.629.222,66 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki z zastrzeżeniem, iż nadmienione kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych zrealizowanych przez Spółkę do dnia dywidendy wyznaczonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w ten sposób, że liczba akcji uprawnionych do dywidendy zmniejszy się o liczbę akcji własnych odkupionych do dnia poprzedzającego dzień dywidendy, co spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty dywidendy przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy.

Wnioskując taki podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny zaproponowanego podziału zysku.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2021-04-21 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki