REKLAMA

BVT S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach

2023-03-02 19:45
publikacja
2023-03-02 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KAJA_-_zawiadomienie_art_69_ustawy_o_ofercie_w_BVT_-_02.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KPC_-_zawiadomienie_art_69_ustawy_o_ofercie_w_BVT_-_02.02.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
LW_-_zawiadomienie_art_69_ustawy_o_ofercie_w_BVT_-_02.03.2023_a.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki:
- od Pana Leszka Wróblewskiego, o obniżeniu pośrednio – wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. – udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- od Kaja sp. z o.o., o obniżeniu pośrednio – wraz z podmiotem zależnym, tj. Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie – udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- od Kupiec S.A., o obniżeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
KAJA - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.03.2023.pdfKAJA - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.03.2023.pdf Zawiadomienie art 69 Kaja
KPC - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.02.2023.pdfKPC - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.02.2023.pdf Zawiadomienie art 69 Kupiec
LW - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.03.2023_a.pdfLW - zawiadomienie art 69 ustawy o ofercie w BVT - 02.03.2023_a.pdf Zawiadomienie art 69 Leszek Wróblewski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-02 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki