REKLAMA
PILNE

BUMECH S.A.: Zawarcie umowy z OT Logistics S.A. o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego.

2022-07-21 15:44
publikacja
2022-07-21 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie umowy z OT Logistics S.A. o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej Bumech, Spółka) informuje, że w dniu 21.07.2022 roku zawarł ze spółką OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: OTL) umowę o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego (dalej: Umowa).

Na podstawie Umowy Bumech wesprze OTL w dokonaniu modernizacji suprastruktury i infrastruktury portowej (do obsługi transportu morskiego i kolejowego). Realizacja zaplanowanych inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych i ekspedycyjnych towarów masowych w porcie w Świnoujściu, a także poprawę efektywności operacji portowych. Główne założenia Umowy to zakup nowych żurawi portowych oraz modernizacja portowej infrastruktury kolejowej w celu zwiększenia możliwości portu w Świnoujściu w zakresie realizacji importu węgla energetycznego do Polski.
Bumech zapewni środki finansowe w kwocie około 52 mln złotych na ww. modernizację. OTL zaś, co najmniej do końca 2025 roku, stanie się głównym dostawcą usług logistyki morskiej, przeładunkowej oraz kolejowej dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Bumech S.A.
Umowa ma charakter tzw. Memorandum of Understanding i do czasu zawarcia umów szczegółowych nie rodzi wiążących zobowiązań. Strony będą kontynuowały negocjacje w celu zawarcia wiążących umów szczegółowych określających precyzyjne warunki współpracy.

Ponadto rozpoczęcie powyższej współpracy stanowi istotne wsparcie dla poprawy krajowych zdolności importowych węgla energetycznego, celem zapewnienia niezbędnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki