REKLAMA

BUMECH S.A.: Umorzenie śledztwa

2019-05-29 13:57
publikacja
2019-05-29 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Umorzenie śledztwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 40/2017 z 06.04.2017 roku, BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 29.05.2019 roku otrzymał z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej (dalej: Prokuratura) nieprawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa, na które przysługuje zażalenie.

Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo (obejmujące zakresem zarówno zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego jak i członków Zarządu Emitenta) w sprawie:
1. Dokonania manipulacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (dalej: MAR), wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 MAR akcjami Bumech SA, poprzez przesłanie w dniu 21.3.2017 roku Emitentowi nieprawdziwej informacji o nabyciu przez China Coal Energy Limited z siedzibą w Chinach akcji Spółki przy użyciu podrobionego dokumentu, zawierającego fałszywą informację, opatrzonego podrobionym podpisem Prezesa Zarządu China Coal Energy Limited, która to informacja została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2017 i wprowadziła lub mogła wprowadzić w błąd co do popytu i podaży i ceny akcji Emitenta, tj. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.
2. W nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż w dniu 21.03.2017 roku, w celu użycia za autentyczny, podrobienia dokumentu w postaci zawiadomienia z dnia 20.03.2017 roku poprzez naniesienie podpisu Prezesa Zarządu China Coal Energy Limited, j. o czyn z art. 270 § 1 kk - wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

W uzasadnieniu Prokuratura wskazała mi.in., że:
1. Bumech – jako spółka publiczna – miała obowiązek niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości tych informacji, które były przedmiotem zawiadomienia chińskiej spółki;
2.w sprawie przeprowadzono szereg czynności zmierzających do wykrycia sprawcy. Na obecnym etapie wykorzystano wszystkie środki i źródła dowodowe, które pozwalałyby na ustalenie sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a także do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2019-05-29 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki