REKLAMA

BUDUS: Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w części od istotnej umowy

2012-11-01 12:14
publikacja
2012-11-01 12:14
Zarząd Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: \"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 31 października 2012 roku doręczono Emitentowi pismo, w którym Park Naukowo-Technologiczny \"EURO-CENTRUM\" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: \"Zamawiający\") złożył oświadczenie o odstąpieniu w części od umowy, która była przedmiotem raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 25.07.2011r. (dalej: \"Umowa\").

Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części, tj. w zakresie robót niewykonanych do dnia 31 października 2012 roku.
Jednocześnie w swoim piśmie Zamawiający wskazał, iż m.in. opóźnienie w realizacji przez Emitenta inwestycji, zła sytuacja ekonomiczna Emitenta oraz powzięcie informacji o złożeniu przez Spółkę wniosku zmieniającego wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość obejmującą likwidację majątku powodują, iż dalsze wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego (a okoliczności tej nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy), co było przyczyną złożenia przedmiotowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w części.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Leon Ucka - Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki