REKLAMA

BRASTER S.A.: Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy

2023-09-13 21:43
publikacja
2023-09-13 21:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-13
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończyła się trzydniowa wizyta Zarządu Genworks Health Private Limited – spółki współpracującej z Emitentem w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Emitenta na obszarze Indii („Dystrybutor”), w efekcie której zawarte zostało porozumienie (ang. Memorandum of Understanding, dalej: „Porozumienie”) dotyczące dalszej współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych oraz transferu technologii na zasadach wyłączności na określonych obszarach.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem strony uzgodniły prowadzenie dalszych negocjacji w celu wypracowania zasad współpracy i zawarcia umowy ostatecznej. W treści Porozumienia strony uzgodniły udzielenie Dystrybutorowi wyłączności w zakresie transferu technologii i praw licencyjnych do urządzeń medycznych Emitenta na obszarze posiadanej przez Dystrybutora rozległej sieci dystrybucyjnej w 26-ściu krajach z regionu Azji, Środkowego Wschodu i Afryki, w celu prowadzenia sprzedaży produktów Spółki i świadczenia usług. Planowana współpraca zakłada udzielenie licencji m.in. w zakresie wytwarzania, używania i sprzedaży produktów Spółki na uzgodnionym terytorium, w zamian za dokonywane przez Dystrybutora płatności licencyjne. Porozumienie wstępnie przewiduje dokonanie przez Dystrybutora czterech płatności w wysokości po 126 tys. USD każda po osiągnięciu określonych w porozumieniu kamieni milowych, a następnie po pomyślnym zakończeniu transferu technologii płatności okresowe w formie tantiem w wysokości zależnej od liczby sprzedanych produktów i usług. Harmonogram i ostateczna wysokość płatności zostaną uzgodnione przez strony w umowie ostatecznej. Zgodnie z Porozumieniem Spółka zobowiązana będzie do nieprzerwanej ciągłości działania przez okres 7 lat od daty umowy ostatecznej.

W treści Porozumienia strony zgodziły się zawrzeć umowę joint venture w Indiach, jeżeli uznają to za korzystne, przy czym warunki wspólnego przedsięwzięcia zostaną ustalone w późniejszym terminie, w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba.

Zawarte Porozumienie stanowi kontynuację porozumienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku, zastępując jego postanowienia i potwierdzając intencje stron w zakresie dalszej współpracy. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż zgodnie z treścią Porozumienia żadna z jego stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony, finansowej ani innej, za wykonanie lub niewykonanie Porozumienia.

O zawarciu umowy ostatecznej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
2023-09-13 Zbigniew Ślęzak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki