REKLAMA

BOŚ SA: Informacja o zdarzeniach mających wpływ na wyniki Banku Ochrony Środowiska S.A. w II półroczu 2022 roku

2022-07-19 16:24
publikacja
2022-07-19 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Informacja o zdarzeniach mających wpływ na wyniki Banku Ochrony Środowiska S.A. w II półroczu 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza, między innymi, możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przez okres do ośmiu miesięcy w latach 2022-2023 („wakacje kredytowe”), Bank szacuje, że skorzystanie z wakacji kredytowych przez uprawnionych kredytobiorców, obniży jednorazowo w III kwartale 2022 r. wynik finansowy brutto Banku o 55 mln zł. Powyższy szacunek został sporządzony przy założeniu, że udogodnienie w postaci wakacji kredytowych zostanie wykorzystane przez 80% uprawnionych kredytobiorców. W kalkulacjach przyjęto poziom oprocentowania kredytów na dzień dokonywania szacunku wynikający ze ścieżki wzrostu rynkowych stóp procentowych oraz zasad przeszacowania stawek bazowych wynikających z umów kredytowych. W związku z obserwowanym wzrostem rynkowych stóp procentowych całkowity koszt wakacji kredytowych w wyniku przeszacowania stawek bazowych w umowach kredytowych do końca roku 2023 może zwiększyć się do 83 mln zł.


Powyższe szacunki będą podlegać aktualizacji na podstawie rzeczywistego poziomu zainteresowania ze strony kredytobiorców zawieszeniem spłat kredytu a także między innymi terminów złożenia odpowiednich wniosków przez klientów oraz poziomów kształtowania się stawek bazowych wpływających na wysokość odraczanych rat.

Ponadto Bank informuje, że kwota dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, po otrzymaniu przez Bank decyzji Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-19 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2022-07-19 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki