REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

BORYSZEW: Informacja o otrzymaniu Wyniku Kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku

2022-08-03 15:58
publikacja
2022-08-03 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja o otrzymaniu Wyniku Kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, wobec Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie („Oddział Boryszew ERG”), w dniu 3 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała Wyniku Kontroli z badania ksiąg podatkowych.
W otrzymanym w dniu 3 sierpnia 2022 roku Wyniku Kontroli, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie stwierdził, że Oddział Boryszew ERG nie dochował należytej staranności przy dokumentowaniu transakcji, co zostało uznane przez Organ jako nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie kwestionuje w przekazanym Spółce Wyniku Kontroli prawo do zastosowania stawki 0% przy realizacji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do podmiotów zagranicznych i wskazuje, że z uwagi na ustalony stan faktyczny należy opodatkować je 23% stawką podatku od towarów i usług w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku na kwotę 9.817.220 zł.
Organ Krajowej Administracji Skarbowej w stwierdza również, iż Boryszew S.A. bezpodstawnie odliczyła podatek naliczony VAT wynikający z faktur wystawionych z tytułu zakupu oleju rzepakowego, w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, dokonując tym samym jego zawyżenia na łączną kwotę 12.435.798 zł.

Łączna kwota określająca zaległość podatkową z tytuły ww. transakcji wynosi 22.253.018 zł plus należne odsetki.

Pomimo uprawnienia Boryszew SA, aby w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wyniku Kontroli skorygować złożone deklaracje zgodnie z ustaleniami Wyniku Kontroli, Spółka zamierza te ustalenia kwestionować w postępowaniu podatkowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki