BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.

2019-11-19 12:25
publikacja
2019-11-19 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) zwołanym na dzień 15 listopada 2019 r.


Akcjonariusze:
1. BNP Paribas SA – 95.360.238 głosów, co stanowi 64,69% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 66,34% liczby głosów na NWZ;
2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów, co stanowi 24,07% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 24,69% liczby głosów na NWZ.Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at
the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held
on 15 November 2019

current report no. 36/2019


date: 19 November 2019

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number
of votes at the Extraordinary General Meeting of the Bank (the “EGM”)
held on 15 November 2019.

Shareholders:


1. BNP Paribas SA – 95,360,238 votes, which represents 64.69% of the
total number of votes and 66.34% of votes at the EGM;


2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35,490,226 votes, which represents 24.07%
of the total number of votes and 24.69% of votes at the EGM.

Legal basis


Article 70, item 3) of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and
Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized
Trading System and on Public Companies (consolidated text: Journal of
Laws of 2018, item 512).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-19 Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki