REKLAMA

BLUMERANG INVESTORS: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku

2021-09-12 20:57
publikacja
2021-09-12 20:57
Zarząd Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w związku z wpłynięciem do Spółki żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wprowadzenia spraw do porządku obrad, poprzez dodanie punktów porządku obrad:
1)Uchylenie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.
2)Uchylenie Uchwały nr 17/28/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 4936/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego.
w załączeniu przekazuje zaktualizowane: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzupełniony porządek obrad), Projekty uchwał (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał zgodne z przedstawionym żądaniem Akcjonariusza) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał zgodne z przedstawionym żądaniem Akcjonariusza).
Akcjonariusz żądanie uzasadnił uregulowaniem bieżącej sytuacji w zakresie kwestii korporacyjnych w Spółce.
Pozostałe dokumenty przedstawione w komunikacie w sprawie Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210912_205753_0000136543_0000135006.pdf
20210912_205753_0000136543_0000135007.pdf
20210912_205753_0000136543_0000135008.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki