REKLAMA

BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd nowego brzmienia Statutu Spółki oraz zmiany nazwy i siedziby Spółki/Zmiana adresu Spółki

2021-07-30 14:35
publikacja
2021-07-30 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Spólki_-_obecnie_obowiązujący.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Zarejestrowanie przez Sąd nowego brzmienia Statutu Spółki oraz zmiany nazwy i siedziby Spółki/Zmiana adresu Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu; dalej: Spółka), w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 grudnia 2020 roku uchwały nr 19/12/2020 w sprawie uchylenia w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 lipca 2021 roku nowego brzmienia Statutu Spółki.

Ponadto, zarejestrowane zostały:
- zmiana siedziby Spółki z Poznania na Kraków,
- zmiana nazwy Spółki z "Blumerang Investors Spółka Akcyjna" na "Columbus Elite Global Spółka Akcyjna".

Zarząd zaznacza, iż zmiana nazwy na Columbus Elite Global S.A. wynikała z zawartej 9 października 2020 roku oraz wiążącej Spółkę na moment podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 grudnia 2020 roku umowy inwestycyjnej, która została rozwiązana 16 kwietnia 2021 roku. Obecnie Spółka jest stroną porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (por. Raport bieżący ESPI nr 3/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku).
Ponadto, Zarząd wskazuje, iż podejmie działania celem zaproponowania najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu zmiany nazwy Spółki, w oparciu o aktualne ustalenia biznesowe.

W związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby Spółki, zmienił się również adres Spółki na następujący: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.

W związku z uchyleniem w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki oraz przyjęcia nowego brzmienia, w załaczeniu Zarząd przekazuje obecnie obowiązujące brzmienie Statutu Spółki.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 2), par. 3 ust. 1 pkt 15) oraz par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
Plik Opis
Statut Spółki - obecnie obowiązujący.pdfStatut Spółki - obecnie obowiązujący.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Andrzej Dulnik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki