REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

2021-08-23 09:52
publikacja
2021-08-23 09:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 2 września 2021 roku.

W/w informacja została opublikowana na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Komunikat w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2021 roku).
Emitent po otrzymaniu w/w decyzji, złoży wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także wniosek o wycofanie akcji z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dniem 2 września 2021 roku.
Zarząd Emitenta informuje również, że w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym, Emitent zaprzestanie publikacji raportów okresowych z dniem 2 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki