BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie umowy przez SPSK1 w Lublinie z Agencją Badań Medycznych na dofinasowanie projektu z udziałem Emitenta

2020-05-21 20:32
publikacja
2020-05-21 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie umowy przez SPSK1 w Lublinie z Agencją Badań Medycznych na dofinasowanie projektu z udziałem Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do rb 28/2020 oraz 35/2020 niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu umowy przez Agencję Badań Medycznych („ABM”) z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie („Szpital”) dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19” w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 („Projekt”).

W ramach Projektu Emitent odbierze osocze z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a następnie wytworzy zgodnie z własną technologią Produkt leczniczy zawierający immunoglobuliny („IGG”), tj. przeciwciała do terapii w leczeniu chorych na SARS-CoV-2. Proces produkcyjny zajmie ok 3 miesięcy od odbioru osocza. W tym samym czasie Instytut Hematologii i Transfuzjologii (Instytut) wykona specyfikację osocza oraz walidację i wdrożenie badań laboratoryjnych dotyczących procesu produkcji IGG oraz kontroli jakości. Następnie Szpital przeprowadzi badanie kliniczne, w ramach którego po wytworzeniu immunoglobuliny anty SARS CoV 2 produkt leczniczy zostanie podany chorym z COVID 19 celem potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności immunoglobuliny anty SARS CoV 2 u pacjentów hospitalizowanych z potwierdzoną testem RT PCR infekcją SARS CoV 2. Ostatnim etapem jest złożenie dokumentacji rejestracyjnej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych oraz jej ocena przez Urząd.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-05-21 Piotr Fic Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki