BETACOM: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

2019-05-16 20:48
publikacja
2019-05-16 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_RB_08.2019__cv_kandydata_na_czlonka_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
- w dniu 16 maja 2019 roku Pan Marek Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 maja 2019 roku.
- w dniu 16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2/2019 w sprawie dokooptowania Pana Jakuba Barana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do RB 08.2019 _cv kandydata na członka RN.pdfZał. do RB 08.2019 _cv kandydata na członka RN.pdf życiorys Pana Jakuba Barana

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki