REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

2022-09-12 16:49
publikacja
2022-09-12 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polityka_roznorodnosci_w_odniesieniu_do_czlonkow_Rady_Nadzorczej_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
nowy_porzadek_obrad,_projekt_uchwal,_uzasadnienie_NWZ_30_wrzesnia_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Diversity_Policy_regarding_the_members_of_the_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 30 września 2022 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o treści „Podjęcie uchwały przyjęcia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A””. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Spółki – Benefit Invest Ltd.

W związku z powyższym, zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad NWZ, projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.
Załączniki
Plik Opis
Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej .pdfPolityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej .pdf
nowy porządek obrad, projekt uchwał, uzasadnienie_NWZ 30 września 2022.pdfnowy porządek obrad, projekt uchwał, uzasadnienie_NWZ 30 września 2022.pdf
Diversity Policy regarding the members of the Supervisory Board.pdfDiversity Policy regarding the members of the Supervisory Board.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Benefit Systems S.A. (the "Company") informs about
the change in the agenda of the Extraordinary General Meeting (the “EGM”)
of the Company convened for September 30, 2022. The change involves
addition of a following point to the EGM agenda: “Adoption of a
resolution on adopting the “Diversity Policy with regard to members
of the Supervisory Board of Benefit Systems S.A.”. The change
was made upon the request of a shareholder of the Company – Benefit
Invest Ltd.


In connection with
the above, the Management Board of the Company attaches to this report
the amended agenda of the EGM, draft resolution submitted by the
shareholder along with the justification.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Bartosz Józefiak członek zarządu
2022-09-12 Wojciech Szwarc członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki