REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 16:39
publikacja
2021-06-29 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku:

1) James Van Bergh – 504.695 akcji reprezentujących 504.695 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 26,62%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –17,44%;
2) Benefit Invest Limited – 300.421 akcji reprezentujących 300.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 15,85%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,38%;
3) Fundacja Drzewo i Jutro – 239.628 akcji reprezentujących 239.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 12,64%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,28%;
4) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 210.000 akcji reprezentujących 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 11,08%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,26%;
5) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 159.000 akcji reprezentujących 159.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 8,39%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,49%.
6) Invesco Europlus Fund – 150.299 akcji reprezentujących 150.299 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 7,93%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,19%.
7) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 142.800 akcji reprezentujących 142.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 7,53%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 4,93%.
8) Invesco Global Diversified Companies Fund – 105.263 akcji reprezentujących 105.263 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. – 5,55%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,64%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at
the Ordinary General Meeting of the Company held on June 29, 2021


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby provides the list of the
shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary
General Meeting of the Company held on June 29, 2021:


1) James Van Bergh – 504,695 shares representing 504,695 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on June 29, 2021: 26.62%; percentage share in the total number
of votes: 17.44%;


2) Benefit Invest Limited – 300,421 shares representing 300,421 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2021: 15.85%; percentage share in the total
number of votes: 10.38%;


3) Fundacja Drzewo i Jutro – 239,628 shares representing 239,628 votes
at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2021: 12.64%; percentage share in the total
number of votes: 8.28%;


4) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 210,000 shares representing
210,000 votes at the General Meeting; percentage share in the number of
votes at the General Meeting on June 29, 2021: 11.08%; percentage share
in the total number of votes: 7.26%.


5) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 159,000 shares
representing 159,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2021: 8.39%;
percentage share in the total number of votes: 5.49%.


6) Invesco Europlus Fund – 150,299 shares representing 150,299 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2021: 7.93%; percentage share in the total
number of votes: 5.19%.


7) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 142,800 shares
representing 142,800 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2021: 7.53%;
percentage share in the total number of votes: 4.93%.


8) Invesco Global Diversified Companies Fund – 105,263 shares
representing 105,263 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2021: 5.55%;
percentage share in the total number of votes: 3.64%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-06-29 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki