REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2021 r.

2021-11-30 19:03
publikacja
2021-11-30 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2021 roku („Walne Zgromadzenie”):

1) James Van Bergh – 494.695 akcji reprezentujących 494.695 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 31,36%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 16,86%;
2) Benefit Invest Limited – 300.421 akcji reprezentujących 300.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,04%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 10,24%;
3) Fundacja Drzewo i Jutro – 239.628 akcji reprezentujących 239.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 15,19%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,17%;
4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - 181.000 akcji reprezentujących 181.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 11,47%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,17%;
5) Invesco Europlus Fund - 150.281 akcji reprezentujących 150.281 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,53%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,12%;
6) Invesco Global Diversified Companies Fund - 105.263 akcje reprezentujące 105.263 głosy na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,67%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,59%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at
the Extraordinary General Meeting of the Company held on November 30,
2021The Management Board of Benefit Systems S.A. with its
registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby provides
the list of the shareholders holding at least 5% of the number of votes
at the Extraordinary General Meeting of the Company held on November 30,
2021 (hereinafter, the “General Meeting”):


1) James Van Bergh – 494,695 shares representing 494,695 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting: 31.36%; percentage share in the total number of votes: 16.86%;


2) Benefit Invest Limited – 300,421 shares representing 300,421 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting: 19.04%; percentage share in the total number of votes:
10.24%;


3) Fundacja Drzewo i Jutro – 239,628 shares representing 239,628 votes
at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting: 15.19%; percentage share in the total number of votes:
8.17%;


4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 181,000 shares
representing 181,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting: 11.47%; percentage share in
the total number of votes: 6.17%;


5) Invesco Europlus Fund – 150,281 shares representing 150,281 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting: 9.53%; percentage share in the total number of votes:
5.12%;


6) Invesco Global Diversified Companies Fund – 105,263 shares
representing 105,263 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting: 6.67%; percentage share in
the total number of votes: 3.59%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-11-30 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki