REKLAMA
PIT 2023

BEDZIN: Otrzymanie wniosku akcjonariuszy dot. dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad.

2023-11-30 16:56
publikacja
2023-11-30 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KK_Autodirect_wniosek_wybor_RN_grupami-sig-sig_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Otrzymanie wniosku akcjonariuszy dot. dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EC Będzin S.A. (dalej zwanej „Spółka”, „Emitentem”) informuje, że w dniu 30 listopada 2023 roku Spółka odebrała wniosek akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2023 roku o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie w tym celu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 r. („Wniosek”).

Wniosek został podpisany przez akcjonariuszy: Krzysztofa Kwiatkowskiego, reprezentującego 14,18% kapitału zakładowego Spółki, oraz Autodirect S.A., reprezentującą 8,19% kapitału zakładowego Spółki, tj. przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie 22,37% kapitału zakładowego.

Emitent wskazuje, że z uwagi na fakt, że zgłoszone w ramach Wniosku żądanie uzupełnienia porządku obrad zostało złożone po upływie wynikającego z art. 401 § 1 KSH terminu na żądanie uzupełniania porządku obrad,
o którym Emitent informował w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazanym
do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 121/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., sprawy wskazane
we Wniosku nie zostaną uwzględnione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
19 grudnia 2023 r.

Równocześnie stosownie do art. 385 § 3 KSH, Emitent uwzględni przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w przypadku którego posiada możliwość wprowadzenia tej sprawy do porządku obrad – tj. kolejnego Walnego Zgromadzenia, które nastąpi po Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 grudnia 2023 r.

Treść Wniosku wraz ze zgłoszonymi przez akcjonariuszy projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KK_Autodirect_wniosek_wybor_RN_grupami-sig-sig_.pdfKK_Autodirect_wniosek_wybor_RN_grupami-sig-sig_.pdf Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Barbara Piontek Wiceprezes Zarządu
2023-11-30 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki