REKLAMA

BANKBPH: Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych

2016-10-25 12:32
publikacja
2016-10-25 12:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że przeprowadził inwentaryzację posiadanej dokumentacji źródłowej dotyczącej środków trwałych w celu weryfikacji poprawności ich amortyzacji podatkowej. Wyniki tego procesu wykazały, że dla wybranych środków trwałych, głównie tych nabytych przed 2004 rokiem, udokumentowanie ich wartości początkowej może być trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. W związku z tym, Zarząd Banku 25 października 2016 roku podjął decyzję o korekcie historycznej wartości odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych, które podlegały zaliczeniu przez Bank do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęciu rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Spowoduje to obniżenie wyniku Banku o kwotę 28,9 mln zł. Wartość ta zostanie odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym Banku za 3 kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-25 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii, Relacji Inwestorskich i PR Monika Jabłkowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki