REKLAMA

BANK PEKAO SA: Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024

2021-03-29 17:26
publikacja
2021-03-29 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Zarząd Banku podjął uchwałę określającą następujące kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024:
(i) przeznaczenie na dywidendę za rok 2021 50%-75% zysku Banku za rok 2021,
(ii) przeznaczenie na dywidendę za rok 2022 50%-75% zysku Banku za rok 2022,
(iii) przeznaczenie na dywidendę za rok 2023 50%-75% zysku Banku za rok 2023,
(iv) przeznaczenie na dywidendę za rok 2024 50%-75% zysku Banku za rok 2024.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 mogą ulegać zmianie, w tym Zarząd Banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku za dany rok w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności w zależności od:
(i) rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczących podziału zysku lub stanowisk KNF związanych z podziałem zysku,
(ii) wystąpienia istotnej zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem,
(iii) istotnego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie,
(iv) wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową Banku lub grupy kapitałowej Banku,
(v) nałożenia na Bank dodatkowych buforów kapitałowych.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 uzyskały w dniu 29 marca 2021 r. pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION29.03.2021 - Report 11/2021: Defining
of guidelines regarding distribution of the profit of Bank Polska Kasa
Opieki S.A. for the years 2021-2024Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on 29 March 2021, the
Bank's Management Board adopted a resolution specifying the following
guidelines regarding distribution of the Bank's profit for the years
2021-2024:(i) allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2021
to the dividend for 2021,(ii) allocation of 50% -75% of the Bank's
profit for 2022 to the dividend for 2022,(iii) allocation of 50%
-75% of the Bank's profit for 2023 to the dividend for 2023,(iv)
allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2024 to the dividend for
2024.Guidelines regarding the distribution of the Bank's profit for
the years 2021-2024 may change, and theManagement Board may
recommend the distribution of profit for a given year during this period
that is different than the payout indicated above, in particular
depending on:(i) recommendations of the Polish Financial Supervision
Authority (“PFSA”) regarding the distribution of profit or stance of the
PFSA regarding the distribution of profit,(ii) significant change in
the growth rate of risk-weighted assets,(iii) significant
deterioration of the macroeconomic and financial markets conditions in
Poland or globally,(iv) introduction of regulations that have or
could have a significant impact on the capital adequacy of the Bank or
the capital group of the Bank,(v) imposing additional capital
buffers on the Bank.Guidelines for distribution of the Bank's
profit for the years 2021-2024 received a positive assessment of the
Bank's Supervisory Board on 29 March 2021.Legal basis: Art. 17
(1) MAR - confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-03-29 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki