REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BANK PEKAO S.A.: Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2022-12-27 15:17
publikacja
2022-12-27 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 grudnia 2022 r. otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G), w wysokości 0,43 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,42 p.p. na poziomie skonsolidowanym ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION27.12.2022
- Report 28/2022: Recommendation from the Polish Financial Supervision
Authority on the level of an additional capital requirement (P2G)
imposed on Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”)
informs that on 27th December 2022 Bank received a recommendation from
the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) in
which the PFSA recommended the Bank to limit the risk occurring in the
Bank's operations by maintaining own funds to cover the additional
capital add-on in order to absorb potential losses resulting from the
occurrence of stress conditions (P2G) at the level of 0.43 p.p. on
standalone basis and 0.42 p.p. on consolidated basis above level of
total capital ratio described in the article 92(1) letter c of the
regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the
Council on prudential requirements for credit institutions increased by
the additional own funds requirement referred to in Article 138(2)(2) of
the Banking Law and by the combined buffer requirement referred to in
Article 55(4) of the Act on macro prudential oversight. The additional
capital requirement should be made up of  Tier
1 funds only.Legal
basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-27 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
2022-12-27 Piotr Zborowski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki