REKLAMA

Arts Alliance S.A.: Zbycie akcji Medard S.A.

2023-12-01 07:53
publikacja
2023-12-01 07:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
Arts Alliance S.A.
Temat
Zbycie akcji Medard S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż Emitent w dniu 1 grudnia 2023 roku zawarł z EQT Capital Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą w Nikozji, Cypr ("EQT Capital") umowę zbycia 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Medard S.A z siedzibą w Warszawie ("Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) za każdą akcję.

Akcje zostały zbyte po cenie 0,50 zł za każdą akcje, tj. łącznie za kwotę 195.300 zł. Akcje stanowią 17,50 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 390.600 głosów, stanowiących 17,50 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie Emitent informuję, iż pełnomocnikiem EQT Capital jest Pan Andrzej Zając, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeniesieniem własności Akcji, spółka Medard S.A z siedzibą w Warszawie utraciła status spółki zależnej od Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Andrzej Zając Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki