REKLAMA
WEBINAR

Aplisens w strategii na '17-'19 planuje m.in. inwestycje na poziomie 43,5 mln zł

2017-03-09 23:04
publikacja
2017-03-09 23:04

Producent aparatury pomiarowej Aplisens w strategii na lata 2017-2019 planuje wydatki inwestycyjne na poziomie 43,5 mln zł m.in. na rozbudowę mocy produkcyjnych i prace badawczo-rozwojowe - podała spółka. Aplisens zakłada wzrost sprzedaży w 2017 r. o 3 proc., o 11 proc. w 2018 r. i o 12 proc. w 2019 r.

"W okresie 2017 - 2019 grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 43,5 mln zł, w kolejnych latach odpowiednio 10,6 mln zł, 21,6 mln zł i 11,3 mln zł" - napisano w przyjętej w czwartek strategii.

"Planowane inwestycje obejmą m.in. nakłady na rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego (ok. 14,5 mln zł); prace badawczo-rozwojowe (ok. 7,8 mln zł); nakłady na technologię (ok. 11,4 mln zł); nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne (ok. 3,8 mln zł); zwiększenie kapitału obrotowego w wybranych spółkach zależnych (ok. 6 mln zł)" - dodano.

Z dokumentu wynika, że zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków własnych.

Cele dotyczące dynamiki sprzedaży grupy Aplisens na poszczególnych rynkach

Polska WNP UE Kraje pozaeuropejskie Średni wzrost
2017 -6% 3% 13% 20% 3%
2018 9% 10% 14% 22% 11%
2019 8% 11% 14% 23% 12%

"Zarząd oczekuje zdecydowanej poprawy na polskim rynku inwestycyjnym począwszy od roku 2018, co powinno przełożyć się na powrót wzrostu przychodów grupy na rynku lokalnym. Po przewidywanej dla roku 2017 ujemnej dynamice sprzedaży (spadek o 6 proc. w stosunku do 2016 roku), zarząd stawia sobie za cel uzyskiwanie w latach 2018 i 2019 około 8-9 proc. średniorocznego wzrostu sprzedaży grupy Aplisens na rynku krajowym" - napisano.

"Na przestrzeni ostatnich lat udział rynku krajowego w sprzedaży systematycznie maleje na rzecz rosnącego udziału sprzedaży zagranicznej i tendencje ta powinna zostać utrzymana również w kolejnych latach" - dodano.

Spółka podała, że udział sprzedaży krajowej grupy wyniosła w 2016 r. 36 proc., jednak ze względu na wysokość uzyskiwanych marż polski rynek ma dla spółki najistotniejsze znaczenie.

"Udział rynków WNP stanowił 41 proc. sprzedaży grupy Aplisens w 2016 r. Na najbliższe lata oczekiwane jest utrzymanie około 40-proc. udziału przychodów grupy na rynkach WNP" - napisano.

"Pomimo trudnej sytuacji na rynkach WNP zarząd widzi potencjał wzrostu zamówień na produkty grupy Aplisens przez najbliższe trzy lata średniorocznie na poziomie około 8 proc. rdr. W 2017 roku po silnych wzrostach z ubiegłego roku na nieco niższym poziomie około 3 proc., natomiast w kolejnych latach na poziomie około 10 proc. Powyższe wzrosty zostały przyjęte przy założeniu utrzymania się średniej ceny ropy na poziomie wyższym niż 50 USD za baryłkę w perspektywie najbliższych 3 lat oraz braku eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą" - dodano.

Sprzedaż na rynki Unii Europejskiej stanowi ok. 17 proc. przychodów grupy Aplisens i spółka zakłada, że będzie on rósł.

"Planowane jest powoływanie w dużych i średnich krajach UE lub krajach położonych blisko Europy kolejnych spółek zależnych zajmujących się dystrybucją produktów grupy Aplisens" - napisano.

"Niezależnie od koniunktury globalnej zarząd zakłada stosunkowo wysokie tempo wzrostu sprzedaży grupy na rynkach UE. Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać w kolejnych trzech latach około 14-proc. średniorocznie wzrostu sprzedaży grupy Aplisens na rynkach UE" - dodano.

Ze strategii wynika, że udział rynków pozaeuropejskich jest marginalny w przychodach grupy, ale zarząd widzi potencjał szczególnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu.

"Rynki USA i Kanady są również bardzo interesujące i zarząd widzi możliwość sprzedaży produktów grupy na tych rynkach, dlatego w najbliższym czasie Aplisens planuje rozpoczęcie procedury uzyskiwania certyfikatów umożliwiających sprzedaż rodziny przetworników ciśnienia na rynkach USA i Kanady" - napisano.

"Zarząd stawia sobie za cel zwiększenie sprzedaży produktów Aplisens na rynkach krajów pozaeuropejskich przez najbliższe lata o około 20 proc. średniorocznie" - dodano.

Aplisens 10 marca opublikuje raport za 2016 r. Po trzech kwartałach grupa wypracowała 75,5 mln zł przychodów (wzrost o 11 proc. rdr) i 11,7 mln zł zysku netto (wzrost o 13 proc. rdr). (PAP)

mj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki