REKLAMA

Ailleron mocno poprawił wyniki w I półroczu, nie widzi ryzyka spadku przychodów w przyszłości

2022-09-27 22:42
publikacja
2022-09-27 22:42

Ailleron zanotował w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost zysku netto o ponad 200 proc., do 12,5 mln zł, EBITDA wzrosła o 73 proc. do 23,3 mln zł - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. Przedstawiciele spółki pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w przyszłości.

Ailleron mocno poprawił wyniki w I półroczu, nie widzi ryzyka spadku przychodów w przyszłości
Ailleron mocno poprawił wyniki w I półroczu, nie widzi ryzyka spadku przychodów w przyszłości
fot. Robert Gardziński / / FORUM

W pierwszym półroczu 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 178,4 mln zł, co jest poziomem ponad 2-krotnie wyższym do analogicznego okresu w roku 2021.

Spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 23,3 mln zł, czyli o ok. 73 proc. więcej rdr. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł mln zł, rosnąc r/r o ponad 102 proc., zysk netto osiągnął 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 206 proc.

Bez kosztów jednorazowych związanych z przejęciem wynik netto byłby jeszcze lepszy i wyniósłby ok 15,8 mln zł.

Sprzedaż eksportowa w grupie Ailleron stanowi 76 proc. przychodów - wzrosła w pierszym półroczu do 135 mln zł i osiągnęła dynamikę 179 proc.

"Charakter branży, w której działamy oraz model biznesowy, gdzie eksport odgrywa znaczącą rolę, dają potencjał do dynamicznego rozwoju i dalszego wzrostu wartości spółki. Zdecydowana większość naszych obecnych i potencjalnych klientów nadal widzi dużą potrzebę digitalizacji swoich biznesów i rozwiązań, w tym wdrażania systemów komunikacji zdalnej. Nie widzimy w przewidywalnej przyszłości ryzyka spadku przychodów" - powiedział członek zarządu Ailleron Tomasz Król.

"Dynamiczny wzrost biznesu Software Mind, planowane dalsze akwizycje oraz potencjał FinTechowej części biznesu pozwalają prognozować dalszy wzrost Grupy Ailleron" - dodał.

Grupa aktywnie działa w trzech segmentach – Technology Services operujący w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech operujące w ramach Ailleron.

Dominującym segmentem działalności Grupy pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży oraz wyników, jest Technology Services, obejmujący rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i e-commerce oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne. Wśród klientów angażujących ten obszar Grupy Ailleron są podmioty zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z UK, USA, krajów skandynawskich i Europy Zachodniej. Technology Services w trakcie I półrocza 2022 r. zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 147,6 mln zł, co oznacza wzrost o 152 proc. r/r. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł (bez one off) i był o blisko 11,8 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W przypadku drugiego istotnego segmentu działalności spółki – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w I połowie roku wyniósł 28 mln zł, notując wzrost o 21 proc. FinTech zakończył 6 miesięcy 2022 r. ujemnym wynikiem operacyjnym na poziomie 3,4 mln zł. Eliminując jednak z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w części corporate oraz koszty inwestycji, jakie są ponoszone w obszarze LiveBank SaaS, a nie podlegające z uwagi na swój charakter kapitalizacji w ramach powstającego produktu, osiągnięty wynik na poziomie segmentu FinTech byłby lepszy o ok. 4,8 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni na poziomie blisko 1,4 mln zł.

"Konsekwentnie realizujemy swój nadrzędny cel budowy Grupy będącej liderem w wybranych specjalizacjach sektorowych i technologicznych. Dokonane dotychczas przez Spółkę akwizycje przynoszą wieloaspektowe korzyści – od możliwości ekspansji i rekrutacji na nowych rynkach, aż po znaczącą i przede wszystkim systematyczną poprawę kluczowych parametrów finansowych widoczną na poziomie raportów. Dodatkowo, ukierunkowanie całej grupy na eksport i trzymanie się wysokomarżowych produktów pozwala wciąż z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość, co jest również istotne z punktu widzenia naszych inwestorów" - powiedział członek zarządu Ailleron Tomasz Król. (PAP Biznes)

pr/

Tematy
Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki