REKLAMA

ATLANTAPL: Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2021/2022.

2022-04-21 11:57
publikacja
2022-04-21 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2021/2022.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w III kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 94.870 tys. zł tj. wyższe o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2020/2021 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 12.542 tys. zł tj. niższy o 2,1% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021, EBITDA w wysokości 3.545 tj. niższy o 23,6% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021 oraz zysk netto w wysokości 1.695 tys. zł tj. niższy o 42,4% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 przypada w dniu 30 maja 2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki