REKLAMA

ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta

2021-09-01 15:44
publikacja
2021-09-01 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Investcamp_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sebastian_Pielach_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
art_19._ust.1_MAR_Sebastian_Pielach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
art_19._ust.1_MAR_Marcin_Marzec.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły zawiadomienia ze spółki Investcamp Sp. z o.o., Sebastiana Pielacha i Marcina Marca związane z nabyciem przez spółkę Investcamp Sp. z o.o., 52.74 akcji stanowiących 1,23% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,23% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowej w dniu 30 sierpnia 2021 roku po cenie 7,50 zł za sztukę.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała 851.811 akcji Spółki, stanowiących 19,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Investcamp Sp. z o.o. posiada obecnie 904.552 akcji Spółki, stanowiące 21,18% kapitału zakładowego oraz 21,18% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”), które zostało zawarte w dniu 25 stycznia 2021 roku, poinformowano Spółkę, iż w wyniku przeprowadzonej transakcji Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami łącznie 2.189.540 akcji Spółki, stanowiących łącznie 51,28% w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 51,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu pełna treść otrzymanych zawiadomień.
Załączniki
Plik Opis
Investcamp_Zawiadomienie_ARTERIA.pdfInvestcamp_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf
Sebastian Pielach_Zawiadomienie_ARTERIA.pdfSebastian Pielach_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf
art 19. ust.1 MAR_Sebastian Pielach.pdfart 19. ust.1 MAR_Sebastian Pielach.pdf
art 19. ust.1 MAR_Marcin Marzec.pdfart 19. ust.1 MAR_Marcin Marzec.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2021-09-01 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki