REKLAMA

AQT WATER S.A.: Zawarcie Term Sheet z Naiad Water Investments

2023-07-18 20:42
publikacja
2023-07-18 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-18
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Zawarcie Term Sheet z Naiad Water Investments
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2023 r. zawarł z Naiad Water Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: NAIAD), przy udziale wszystkich wspólników NAIAD, Term Sheet określający ramowe warunki inwestycji Spółki w NAIAD (dalej: Term Sheet).
NAIAD jest spółką prowadzącą m. in. badania przemysłowe i prace rozwojowe nad projektem systemu nawadniania charakteryzującego się innowacyjnością i wysoką efektywnością zużycia wody, w oparciu o technologię sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z czujnikami środowiskowymi.
Spółka zamierza zainwestować w dalszy rozwój NAIAD poprzez zakup wszystkich istniejących udziałów w tej spółce w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny tj. za akcje Spółki, stosownie do uchwał podjętych przez właściwe organy obu spółek. Docelowe umowy objęcia akcji oraz nabycia udziałów strony podejmą w momencie spełnienia szeregu warunków opisanych w Term Sheet, w szczególności:
- przeprowadzenia procedury due dilligence w celu ustalenia rzeczywistej wartości udziałów NAIAD;
- zakończenia, poprzez doprowadzenie do wydania prawomocnej decyzji administracyjnej – przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej związanej ze zwrotem dofinansowania udzielonego Spółce w związku z wypowiedzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 23.10.2019 r. umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0150-16. i skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego przed Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie ustalenia wysokości zwrotu przyznanej dotacji;
- zakończenia procedury wprowadzenia do obrotu akcji serii D Spółki.
Zamiarem stron jest stworzenie grupy kapitałowej ze Spółką jako podmiotem dominującym, posiadającym 100% udziałów w NAIAD jako spółce zależnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-18 Maciej Pawluk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki