REKLAMA

AQT WATER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 31/2021 – „Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji „AQT Water” S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect”

2021-07-30 10:52
publikacja
2021-07-30 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 31/2021 – „Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji „AQT Water” S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQT Water” S.A. („Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący nr 31/2021 z dnia 29.07.2021 r. („Raport”), w którym omyłkowo wskazano, że wnioskiem o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect zostało objętych „1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D” podczas, gdy prawidłowa liczba akcji serii D to:
„1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D”.

W pozostałym zakresie treść Raportu nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Maciej Pawluk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki