REKLAMA

APANET S.A.: Uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie grantu dla spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.

2022-08-23 23:00
publikacja
2022-08-23 23:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie grantu dla spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. do Apanet Green System sp. z o.o. („Spółka zależna”) wpłynęła wiadomość elektroniczna od Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (DARR) o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej w sprawie wniosku o grant do kwoty 135 000 zł. Spółka zależna złożyła wniosek w czerwcu w ramach projektu “Bon na Innowacje 2022” wniosek o dofinansowanie na opracowanie przez jednostkę CBR prototypu wraz z dokumentacją techniczną nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym, opartego o bezprzewodową transmisję danych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Emitent w kolejnym komunikacie poinformuje o podpisaniu umowy o udzielenie grantu.

Grant, który został uzyskany przez Spółkę zależną jest istotny ze względu na aktualnie realizowaną strategię w zakresie rozwoju bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulic oraz wdrożenia nowych sterowników do szaf zasilających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Andrzej Lis Prezes Zarządu Andrzej Lis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki