REKLAMA

APANET: Korekta raportu za II kwartał 2023 r. – korekta raportu EBI nr 8/2023

2023-08-08 23:24
publikacja
2023-08-08 23:24
Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za II kwartał 2023 roku. Przyczyną publikacji korekty raportu za II kwartał 2023 r. są błędy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych. Najistotniejsze zmiany w danych finansowych prezentowanych w korekcie raportu za II kwartał 2023 r. zostały poniżej wylistowane. Ponadto wszystkie pozycje, które uległy zmianie zostały dodatkowo oznaczone w treści korekty raportu za II kwartał 2023 r.

Wykaz najistotniejszych zmian w zakresie danych finansowych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.:
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: jest 809.985,55 zł (było 205.967,97 zł);
A.I. Przychody ze sprzedaży produktów jest 552.450,05 zł (było 94.356,28 zł);
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) jest 200.487,78 zł (było -399.192,30 zł);
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów jest 57.047,72 zł (było 510.903,99 zł);
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) jest -40.280,56 zł (było -634.440,67 zł);
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) jest 94.719,42 zł (było -499.440,69 zł);
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych jest 0,00 zł (było -508.317,61 zł);
Zysk (strata) brutto (J – K + L +/− M) jest 82.844,82 zł (było -508.317,61 zł);
Zysk (strata) netto (N−O−P+/− R) jest 82.844,82 zł (było -508.317,61 zł);

Wykaz najistotniejszych zmian w zakresie danych finansowych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.:
A.I. Przychody ze sprzedaży produktów jest 564.351,13 zł (było 112.294,86 zł)
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów jest 614 595,72 zł (było 1.068.451,99).

Wykaz najistotniejszych zmian w zakresie danych finansowych w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
A.I. Zysk (strata) netto jest 82 844,82 zł (było -508 317,61 zł);
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) jest -20 527,65 (było -611 690,08 zł).

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230808_232432_0000148795_0000153536.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki