REKLAMA
WEBINAR

AMPLI: Korekta raportu rocznego za rok 2021

2022-05-24 16:01
publikacja
2022-05-24 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ocena_RN_SPR_z_Dzialalnosci-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Korekta raportu rocznego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została kolejna korekta raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej kolejnej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za 2021 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, która została dokonana już po opublikowaniu raportu rocznego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2021 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. nie uległy zmianie.

Dokument obejmujący ww. ocenę Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport roczny za 2021 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Ocena RN SPR z Działalności-2021.pdfOcena RN SPR z Działalności-2021.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki