REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

2023-11-16 00:05
publikacja
2023-11-16 00:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Attachment_to_the_current_report_No._25_2023_selected_Q3_and_9M_2023_results.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-16
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) prezentuje wybrane niebadane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r. (odpowiednio “3 kw. 2023 r.” i “9 m-cy 2023 r.”) jako załącznik do niniejszego raportu. Załącznik zawiera również komentarz na temat trendów rozwoju GMV w pierwszych tygodniach czwartego kwartału 2023 r. (“4 kw. 2023 r.”) oraz prezentację oczekiwań i celów Spółki na 4 kw. 2023 r., zgodnie ze zwyczajowymi ujawnieniami kwartalnymi Spółki na temat aktualnych trendów sprzedażowych i oczekiwań.

Dodatkowo prezentacja wynikowa Spółki za 3 kw. 2023 r., komunikat prasowy oraz plik excel z kluczowymi danymi finansowymi dostępne są do pobrania na stronie https://about.allegro.eu/financial-results.
Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Attachment to the current report No. 25_2023_selected Q3 and 9M 2023 results.pdfAttachment to the current report No. 25_2023_selected Q3 and 9M 2023 results.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 25/2023

16 November 2023

Title: Selected historical consolidated financial information for the 3-
and 9-month periods ended 30 September 2023

Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company") presents selected
unaudited historical consolidated financial information for the 3- and
9- month periods ended 30 September 2023 (“Q3 2023” and “9M 2023”,
respectively) as an attachment to this report. The attachment also
includes comments on recent GMV trading in the first weeks of the fourth
quarter of 2023 (“Q4 2023”), as well as presents Company’s expectations
and targets for Q4 2023, in line with its usual quarterly disclosures on
recent trading and expectations.

In addition, the Company’s Q3 2023 results presentation, press release
and an excel file with key financials are available for a download at
https://about.allegro.eu/financial-resultsAllegro.eu is a Luxembourg public limited company (société anonyme),
registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Roy Perticucci Director
2023-11-16 Rafał Janiak Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki